Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2019

pastelove
22:11
to nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— gabriela gargaś
Reposted fromxalchemic xalchemic viaazalia azalia
pastelove
22:11
2899 8523 500
Reposted fromkaffeehaus kaffeehaus viagwiazdeczka gwiazdeczka
pastelove
22:09
odwaga nie zawsze krzyczy. czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “spróbuję jutro jeszcze raz.”
— mary anne radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viaazalia azalia
pastelove
22:08
6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus viazabka zabka
pastelove
22:07
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viazabka zabka
pastelove
22:05
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viasanders sanders
pastelove
22:05
4995 4e9f
i really really wish..
pastelove
22:03
8316 6606 500
Reposted fromazalia azalia

February 02 2019

pastelove
10:51
6910 92fa 500
Reposted fromwoodpile woodpile viazabka zabka
pastelove
10:50
pastelove
10:49
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viadarling darling
pastelove
10:48
3697 f508 500
Reposted fromverronique verronique viaazalia azalia
pastelove
10:48
2647 1558
Reposted fromkrzysk krzysk viazabka zabka
pastelove
08:43
8336 941d
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viazabka zabka
pastelove
08:43
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viaankaottak94 ankaottak94

October 13 2018

pastelove
17:56
2354 1ffc
Reposted fromretaliate retaliate viadarling darling
pastelove
17:56

miłość nie ma być wyścigiem, ciągłym strachem, że się nie wystarcza, albo zrobi się coś nie tak. miłość ma uspokajać, dawać oparcie. motywować, a nie bezmyślnie krytykować. wymagać, ale też dawać wiele w zamian. uskrzydlać. uszczęśliwiać. sprawiać, że wszystko wydaje się możliwe. poprawiać humor w ciężkich chwilach. i ta miłość to nie tylko momenty pękające od emocji, ale także spokój. pocałunek na dobranoc i dzień dobry. wspólne posiłki. wyjście do sklepu i dyskusje o tym, kto wymyśli co dziś będzie na obiad. poranne przyniesienie kawy do łóżka. troska w chorobie, martwienie się o siebie nawzajem. nawet te chwile, kiedy panuje cisza i oboje osobno czymś się zajmujemy, bo one też są potrzebne.
miłość to wybór. jasne, namiętność też się liczy, bo bez odpowiedniego dopasowania ciężko jest zbudować jakikolwiek związek. ale to nie wszystko. kiedyś przeczytałam, że "kochać to znaczy chcieć być czyimś dobrem". i chyba nie ma bardziej trafnej definicji. być czyimś dobrem, spokojem, chwilą wytchnienia. sprawiać, żeby życie we dwójkę było chociaż trochę przyjemniejsze niż samemu. przywoływać uśmiech na ukochanej twarzy, nawet jeśli potrzeba do tego czegoś tak prostego jak zaparzenie herbaty, bo najbardziej liczą się wszystkie te maleńkie rzeczy, które robimy dla tych, których kochamy.
może to brzmi jak banał, ale w sumie to dlaczego wszystko musi być skomplikowane? w życiu jest wystarczająco wiele problemów, żeby jeszcze to wszystko utrudniać. niech chociaż miłość będzie prosta.

cztery wieki później
pastelove
10:48
4535 132d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viazabka zabka

October 12 2018

pastelove
22:23
1263 1fc5 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viasanders sanders
pastelove
22:21
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl