Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2020

pastelove
22:22
6033 0cb4
Reposted fromretro-girl retro-girl viazabka zabka

October 04 2019

pastelove
19:19
7836 67b9 500
Reposted fromhagis hagis viazabka zabka
19:19
5000 4f0c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaazalia azalia
pastelove
19:17
8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaazalia azalia
pastelove
19:17
6412 b429
pastelove
19:17
Reposted fromshakeme shakeme viazabka zabka
pastelove
19:16
19:14
0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viasanders sanders
pastelove
18:12
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
18:11
5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viazabka zabka
pastelove
18:11
3078 2883
Reposted frommisterpeter misterpeter viazabka zabka
pastelove
18:11
Są w życiu chwile, gdy człowiek czuje się tak, jakby wszedł w trakcie przedstawienia do niewłaściwego teatru. 
— Caleb Carr
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viakasmii kasmii
pastelove
18:09
Reposted frommrrru mrrru viazabka zabka

September 24 2019

18:18
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viazabka zabka

April 26 2019

pastelove
19:54
0752 0df7
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate viazabka zabka
19:53
6083 7902

glossomly:

<b>from weheartit</b>

Reposted fromtosiaa tosiaa viazabka zabka

February 06 2019

pastelove
22:41
prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— maria czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viapeace peace
22:32
pastelove
22:30
pastelove
22:28
2092 e415 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viagwiazdeczka gwiazdeczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...