Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 20 2017

pastelove
00:39
pastelove
00:09
zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— jerzy pilch, "pilch: pisarz poluje do krwi ostatniej"
Reposted fromimyours imyours viaazalia azalia

November 28 2017

pastelove
00:34
Reposted fromjasminum jasminum viagwiazdeczka gwiazdeczka

November 27 2017

pastelove
23:49
last night
23:46
2901 0274 500
Reposted frombrumous brumous viagwiazdeczka gwiazdeczka
pastelove
23:26
2028 317f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viazabka zabka
pastelove
23:25
w życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— o boże, jakie prawdziwe. rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viahihootka hihootka
pastelove
23:22
pastelove
23:22
3634 c82c
Reposted fromdailylife dailylife viazabka zabka
pastelove
23:21
pastelove
23:21
8130 cfef
pastelove
23:19
pastelove
23:18
9924 3aab 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaazalia azalia
pastelove
23:18
po pewnych nocach żaden poranek nie jest już taki sam.
Reposted fromawaken awaken viazabka zabka
pastelove
23:06
jest mi tak, jakby już było za późno.
— grzegorz turnau, "dotąd doszliśmy"
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viapunkahontaz punkahontaz
pastelove
23:05
jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— michał kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapunkahontaz punkahontaz
pastelove
23:03
9516 ea71 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viazabka zabka
pastelove
23:02
człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— maria dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viazabka zabka

July 23 2017

pastelove
17:34
czasami dawanie komuś drugiej szansy jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił Cię za pierwszym razem.
— znalezione
pastelove
17:32
robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. to jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". niespodzianki pokazują, że tęsknimy. pokazują, że nam zależy. że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viapunkahontaz punkahontaz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl