Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

pastelove
20:11
Reposted frombiru biru viazabka zabka
pastelove
20:10
4900 1e59
pastelove
20:10
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
pastelove
20:09
7692 3842 500
thechive.com
Reposted frombiru biru viazabka zabka
pastelove
20:08
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viaazalia azalia
pastelove
20:08
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viaazalia azalia
pastelove
20:07
7080 b0d6
Reposted fromwiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz viazabka zabka
pastelove
20:06
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazabka zabka
pastelove
19:47
7836 67b9 500
Reposted fromhagis hagis viazabka zabka
pastelove
19:47
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii viazabka zabka
pastelove
19:45
8000 455e 500

Of all the days in a year, only one really matters: the anniversary of that person who makes the Earth spin for you!

#handmade #greetingcard #postcard #anniversary #partytime #birthday #happybirthday #celebrate #celebration #balloons #astronaut #spaceship#rocket #cosmos #stars #planet #Earth #space #galaxy #Bucuresti #Bucharest #Romania #Coloraj

https://www.facebook.com/coloraj/
https://www.instagram.com/coloraj_ro/
www.coloraj.ro ;

Reposted fromcoloraj coloraj viawishlist wishlist

March 27 2018

23:35
3080 7c4b
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viazabka zabka
pastelove
23:35
9476 4508 500
Reposted fromrichardth richardth viazabka zabka
pastelove
23:34
4802 6ea2 500
Reposted fromu-dit u-dit viazabka zabka
pastelove
23:33
4052 8178
Reposted fromkarahippie karahippie viazabka zabka
pastelove
23:33
Reposted frombluuu bluuu viazabka zabka

February 15 2018

pastelove
10:55
Reposted frombluuu bluuu viazabka zabka
pastelove
09:29
Reposted fromkriokineza kriokineza viazabka zabka
pastelove
09:28
4915 ef45
Reposted fromfeliscatus feliscatus viazabka zabka
pastelove
09:28
0184 7319 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl