Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2019

pastelove
19:54
0752 0df7
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate viazabka zabka
19:53
6083 7902

glossomly:

<b>from weheartit</b>

Reposted fromtosiaa tosiaa viazabka zabka

February 06 2019

pastelove
22:41
prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— maria czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viapeace peace
22:32
pastelove
22:30
pastelove
22:28
2092 e415 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viagwiazdeczka gwiazdeczka
pastelove
22:27
pastelove
22:11
to nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— gabriela gargaś
Reposted fromxalchemic xalchemic viaazalia azalia
pastelove
22:11
2899 8523 500
Reposted fromkaffeehaus kaffeehaus viagwiazdeczka gwiazdeczka
pastelove
22:09
odwaga nie zawsze krzyczy. czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “spróbuję jutro jeszcze raz.”
— mary anne radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viaazalia azalia
pastelove
22:08
6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus viazabka zabka
pastelove
22:07
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viazabka zabka
pastelove
22:05
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viasanders sanders
pastelove
22:05
4995 4e9f
i really really wish..
pastelove
22:03
8316 6606 500
Reposted fromazalia azalia

February 02 2019

pastelove
10:51
6910 92fa 500
Reposted fromwoodpile woodpile viazabka zabka
pastelove
10:50
pastelove
10:49
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viadarling darling
pastelove
10:48
3697 f508 500
Reposted fromverronique verronique viaazalia azalia
pastelove
10:48
2647 1558
Reposted fromkrzysk krzysk viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl