Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2018

pastelove
17:56
2354 1ffc
Reposted fromretaliate retaliate viadarling darling
pastelove
17:56

miłość nie ma być wyścigiem, ciągłym strachem, że się nie wystarcza, albo zrobi się coś nie tak. miłość ma uspokajać, dawać oparcie. motywować, a nie bezmyślnie krytykować. wymagać, ale też dawać wiele w zamian. uskrzydlać. uszczęśliwiać. sprawiać, że wszystko wydaje się możliwe. poprawiać humor w ciężkich chwilach. i ta miłość to nie tylko momenty pękające od emocji, ale także spokój. pocałunek na dobranoc i dzień dobry. wspólne posiłki. wyjście do sklepu i dyskusje o tym, kto wymyśli co dziś będzie na obiad. poranne przyniesienie kawy do łóżka. troska w chorobie, martwienie się o siebie nawzajem. nawet te chwile, kiedy panuje cisza i oboje osobno czymś się zajmujemy, bo one też są potrzebne.
miłość to wybór. jasne, namiętność też się liczy, bo bez odpowiedniego dopasowania ciężko jest zbudować jakikolwiek związek. ale to nie wszystko. kiedyś przeczytałam, że "kochać to znaczy chcieć być czyimś dobrem". i chyba nie ma bardziej trafnej definicji. być czyimś dobrem, spokojem, chwilą wytchnienia. sprawiać, żeby życie we dwójkę było chociaż trochę przyjemniejsze niż samemu. przywoływać uśmiech na ukochanej twarzy, nawet jeśli potrzeba do tego czegoś tak prostego jak zaparzenie herbaty, bo najbardziej liczą się wszystkie te maleńkie rzeczy, które robimy dla tych, których kochamy.
może to brzmi jak banał, ale w sumie to dlaczego wszystko musi być skomplikowane? w życiu jest wystarczająco wiele problemów, żeby jeszcze to wszystko utrudniać. niech chociaż miłość będzie prosta.

cztery wieki później
pastelove
10:48
4535 132d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viazabka zabka

October 12 2018

pastelove
22:23
1263 1fc5 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viasanders sanders
pastelove
22:21
pastelove
22:21

jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viasanders sanders
22:19
9612 9761 500

sharpeners:

mary and max (2009)

Reposted fromkattrina kattrina viazabka zabka
pastelove
22:12
choć w pudełku twoje listy, a w szufladzie me rysunki, chociaż dawno zapomniane śmiechy, żale, pocałunki, to co było kiedyś między nami musi sobie jeszcze gdzieś tam żyć.
pastelove
22:09
8008 20c2
Reposted fromkarahippie karahippie viapeace peace
pastelove
22:03
6856 b80f 500
Reposted fromdysforia dysforia viasanders sanders
pastelove
22:02

najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viasanders sanders
pastelove
21:58
2017 0bf7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasanders sanders
pastelove
21:58
1441 b949 500
Reposted frompiehus piehus viasanders sanders
pastelove
21:57
2227 7b09 500
.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viagwiazdeczka gwiazdeczka
pastelove
21:56
4518 7d03
Reposted fromkarahippie karahippie viagwiazdeczka gwiazdeczka
pastelove
21:50
4833 c904
Reposted fromunterland unterland viagwiazdeczka gwiazdeczka
pastelove
21:50
4951 b1e8 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
pastelove
21:43
4046 1caf
Reposted fromxalchemic xalchemic viasanders sanders
pastelove
21:43
9719 99d1 500
Reposted frommoai moai viazabka zabka
pastelove
21:42
0913 bee7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl