Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

pastelove
17:34
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
pastelove
17:32
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viapunkahontaz punkahontaz

May 22 2017

pastelove
21:16
21:16

new minimalistic single line tattoos by mo ganji

with a single delicate black line, berlin-based tattoo artist mo ganji (previously) creates the faces of intertwined portraits, the details of flying birds, and the forms of running animals. each tattoo relies on an unbroken line that varies only slightly in thickness as it weaves in and out of each image, sometimes accompanied by a few accent dots. seen here is a collection of pieces from the last year, and ganji shares more new works on instagram.

Reposted fromcuty cuty viaSpiritusMovens SpiritusMovens
pastelove
21:15
jeszcze w szkole, pamiętam, mówiono nam, że w naszych organizmach jest węgla na 2000 ołówków, wapnia na 30 kawałków kredy i żelaza na jeden gwóźdź.

dzieciom trzeba mówić co innego: że ich organizm można liczyć w diamentach, kielichach wina, filiżankach herbaty i balonach.

leżała skulona jak płód. lewą dłoń trzymałem... pod jej stopami, prawą na czubku głowy, objąłem ją mocniej, mocniej przytuliłem do brzucha mówiąc:

teraz jesteś moja
jesteś jak tysiąc diamentów
jak garść złotych obrączek
jak kreda na tysiąc gier w klasy.
— julio cortazar, "gra w klasy"
Reposted fromvith vith viazabka zabka
21:13
5488 77e7 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viazabka zabka
pastelove
20:26
4963 bc6e
Reposted fromkyte kyte viazabka zabka

May 14 2017

pastelove
17:42
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viazabka zabka

May 13 2017

23:38
5371 9ee9 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viazabka zabka
pastelove
23:34
7492 1720
celebrate every tiny victory ♡
Reposted fromredemptionsongs redemptionsongs viazabka zabka
23:34
5713 fe26

vanilitea:

fauhne:

simplichity:

FAUHNE 

v a n i l i t e a 

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viazabka zabka
pastelove
23:34
Reposted fromgruetze gruetze viazabka zabka
pastelove
23:34
9019 9e63 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viazabka zabka
pastelove
23:33
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viazabka zabka
pastelove
23:33
Reposted fromFlau Flau viazabka zabka
23:32
2135 22fb 500
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viazabka zabka
23:32
9082 bc0e 500

paris2london:

dream

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viazabka zabka

April 27 2017

23:18
1117 06a0 500
pastelove
23:17
8191 c560
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
pastelove
23:17
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— rupi kaur, "mleko i miód"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl